onsdagen den 4 januari 2006  

Debatt NA 050815

 

Äntligen ett uppvaknande!

Ylva Johansson, regeringens och socialdemokratins vård- och äldreomsorgsminister, har utlovat mer pengar till äldreomsorgen och i höst ska det dras igång en storsatsning som ska pågå under många år framåt. Under tiden fram till det att 40-talisterna blir så gamla att de kommer att behöva mycket vård måste kvaliteten höjas och jämlikheten över landet förbättras.

 Äntligen ett uppvaknande från socialdemokratin, även om det kan tyckas komma både sent och lägligt inför valet nästa år. Nu räcker det visserligen inte med bättre kvalitet och högre toleransnivå mot vad som i vissa fall är undermåligt. Det behövs också mera av mycket, både numerärt och effektivitetsmässigt. Flera människor som jobbar med och för de äldre. Självfallet behövs bättre samordning mellan kommun och landsting, de så kallade "huvudmännen". Prioriteringar i statens, landstingens och kommunernas budgetar kommer alltså att krävas. Mera pengar ska till, det har Ylva Johansson rätt i. De mål som hon för fram är fler platser på särskilda boenden,  mer välutbildad personal och en bättre hemsjukvård.

 Den socialdemokratiska ministern vill dock gå lite längre än socialdemokratiska statsministern, som i sitt Björkvikstal häromdagen ställde i utsikt att personer över 80 år ska kunna få besök av långtidsarbetslösa för snöskottning eller gardinupphängning. Det är ju bra för den gamle, men inte löser det arbetslösheten, där behövs det ett ”nytänk”. Ylva Johansson vill förenkla biståndsbedömningen så att alla som fyllt 70 år ska kunna köpa hushållstjänster.

 Tyvärr anser hon inte att äldre ska köpa dessa tjänster från annat håll än från kommunen. Privata initiativ och entreprenörer är något som katten släpat in, om man får säga så, i alla fall för socialdemokratin. Skälet för det är tydligt i (s) föreställningsvärld -  det blir för rörigt för de äldre om de ska behöva välja!

 Jag undrar över hur många och vilka av dessa så kallade "pigga åldringar" över 70 som hon har träffat och som fått henne att tro att de inte skulle klara av att välja vilka personer de vill släppa in i sina hem för att hjälpa till med det som de behöver hjälp med. Att det bör finnas ett centralt telefonnummer till tjänsteförmedlingen på kommunkontoret är väl självklart. "Äldreomsorgen direkt". Det är något som bl.a. kristdemokraterna i Örebro redan motionerat om. Men att oroa sig för att det blir för rörigt för de gamla om de skulle få möjlighet att välja, det är magstarkt!

 Dessutom leder förstås konkurrens på lika villkor inom det här området logiskt till att de privata aktörerna också, liksom de offentliga, måste ges möjlighet att erbjuda sina tjänster till subventionerade priser. Till exempel genom skatterabatter som gör det möjligt för de gamla att själv välja! – det är ju de som är de egentliga huvudmännen. Vi kristdemokrater vill att både äldre och yngre skall ha möjlighet att köpa hjälp ( s.k. hushållsnära tjänster) när man själv inte orkar eller hinner med.

 Ylva Johansson säger också "Det viktigaste är att återupprätta tryggheten i vården, man ska våga bli gammal". Så sant som det är sagt, även om det inte är första gången som det sägs. Det har många sagt under åratal nu, bl.a. Alf Svensson som lanserade en värdighetsgaranti för flera år sedan!

Laxå 2005-08-15

 

Bo Rudolfsson
Kommunpolitiker (kd)

Pressbilder

Här kan du ladda hem pressbilder på mig.