onsdagen den 4 januari 2006  

Debattartikel NA 060324

 

Valfrihet för föräldrar!

 

Sedan några år pågår ett uppror runt om i Sverige. Ett uppror som startats och drivs framåt av alldeles vanliga svenskar – män och kvinnor med arbeten, egna familjer och en vision om ett annat Sverige. Ett Sverige som erbjuder varje familj så mycket bättre och rättvisare villkor än vad som nu är fallet.

Detta uppror drivs framåt av vanliga föräldrar, det är ett föräldrauppror! Det som dessa föräldrar gör uppror mot är att staten belönar vissa familjer med 100 000-tals kronor i subvention medan andra familjer får inget, över huvud taget inte en krona av staten i subvention fast de är i samma situation. Den enda skillnaden är att några valt att anlita den kommunala barnomsorgen för sina barn medan andra valt att själv ta hand om sina barn under de första viktiga och formativa åren.

Här i Laxå har vi Kristdemokrater tillsammans med de andra partierna i alliansen försökt få till stånd en ändring på denna orättvisa ordning,. För några år sedan motionerade via att Laxå kommun skulle ansöka hos regeringen om att få bli försökskommun för en annorlunda och rättvis barnomsorg – detta avslogs av majoriteten i Laxå. Vi försökte också få till stånd en folkomröstning i samma fråga – detta avslogs också av majoriteten i Laxå. Varför är man så rädd? Jo, för att folket tycker annorlunda än vänstermajoriteten och det vågar man inte visa.

Kommunen borde, genom att ekonomiskt stödja alla former av barnomsorg, ge föräldrarna den valfrihet många saknar idag, nämligen att själv välja barnomsorgsform för sina barn. Många familjer längtar efter detta, men känner sig maktlösa över sina egna familjers liv. De få månader som vårdnadsbidraget existerade 1994 valde omkring 70 % av de berättigade familjerna att använda sig av det. Enligt en SIFO-undersökning år 2000 vill 79 % att man med skattepengar skall ge föräldrar möjlighet att vara hemma till barnet fyller fyra år. Både barn och föräldrar vinner på och mår bättre av att kunna utforma barnomsorgen efter sina egna behov. Föräldrar vill ofta ha mer tid med sina barn, då de vet att barnen inte går i repris. En barndom går så snabbt och starten är så viktig.

I onsdags lämnade vi kristdemokrater in en motion där vi begär att Laxå kommun genomför en folkomröstning på valdagen 17 september angående valfrihet i barnomsorgen. Vi anser att valfrihet förutsätter olika valmöjligheter, dvs. att staten skall stödja barnomsorg, men det är föräldrarna bestämmer formen. Alla barn är olika och har olika behov. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar. Därför kan också barnomsorgen vara olika och det är föräldrarna som bäst vet vad deras barn behöver. Inte politikerna!

Bo Rudolfsson, Anette Schön, Arild Wanche
Kristdemokraterna Laxå

 

Pressbilder

Här kan du ladda hem pressbilder på mig.