onsdagen den 4 januari 2006  

Pressmeddelande
Laxå 24 april 2006
 
Inga jobb för gravida kvinnor?

Vid Landstingsfullmäktige tisdag 25 april ställer kristdemokraten Bo Rudolfsson en interpellation till Marie-Louise Forsberg-Fransson, Landstingsstyrelsens ordförande, om ÖLLs riktlinjer gällande anställning av gravida kvinnor
 
Interpellationen ställs utifrån att en kvinna, som sedan tagit kontakt med Bo Rudolfsson, nekats anställning vid ett av ÖLLs sjukhus smed motiveringen ”hade du inte varit gravid, hade du fått den fasta tjänsten som sjuksköterska”
 
-  Jag har aldrig trott att jag skulle behöva ställa en sådan interpellation i Örebro läns landsting, jag har alltid tagit det för självklart att en graviditet inte skall inverka på möjligheten att bli anställd i ÖLL, säger Bo Rudolfsson inför landstingsfullmäktige.
-   Jag hoppas att Marie-Louise Forsberg-Fransson, kan ge en förklaring på detta som hänt och att det skall vara ett misstag och att ÖLL skall försöka ställa detta till rätta.
 
Interpellation bifogas här nedan.
 
Interpellation till
Landstingsrådet
Marie-Louise Forsberg-Fransson
 
Diskriminerar landstinget kvinnor?
 
Runt om i Sverige diskrimineras kvinnor vid anställningar. Detta sker ibland genom att arbetsgivaren försöker få en uppfattning om kvinnan har många barn, om barnen ofta är sjuka om kvinnan är gravid eller har för aviskt att föda fler barn inom de närmaste åren.
 
Vi kristdemokrater ser detta som hel oacceptabelt, både ur kvinnans utgångspunkt att barnet skulle utgöra ett förvärvshinder, men också från ett samhällsperspektiv – om företagen missgynnar kvinnor med barn finns det risk att det föds färre och färre barn, eller att barnafödandet senareläggs till högre åldrar.
 
En kvinna blev nyligen nekad anställning vid ett sjukhus i länet med motiveringen ” hade du inte varit gravid, hade du fått den fasta tjänsten som sjuksköterska”. Till bilden hör att kvinnan redan arbetade som vikare vid ett av sjukhusen och utifrån tidigare samtal ”stod i tur att få nästa lediga tjänst på avdelningen.”
 
Kommun, landsting och stat har självklara förväntningar på sig att inte missgynna kvinnor som har eller planerar barn. Men om Örebro läns landsting agerar i syfte att undvika anställning av kvinna pga. graviditet, så väcker det många frågor om diskriminering, lagbrott, etc.
 
Mot bakgrund av det ovan beskrivna vill jag ställa följande frågor till Landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg - Fransson:
 
 * Känner du till att denna typ av händelser förekommer inom ÖLL?
 * Finns det tydliga riktlinjer så att diskriminerande uttryck och
    handläggning ej skall kunna förkomma?
 * Hur följer ÖLL upp dessa riktlinjer
 * Ser du denna händelse och dess motivering som acceptabelt?
 * På vilket sätt tänker du se till att liknande händelser inte
   upprepas inom vårt landsting?
 
  
Örebro den 10 april 2006
  
Bo Rudolfsson
Kristdemokraterna

Pressbilder

Här kan du ladda hem pressbilder på mig.